Svenska besittningsmynt Balticum (Reval, Narva, Riga, Livonia, Elbing)

Uppdaterad 2016-09-24

REVAL
Erik XIV 1561-1568
1/4 mark (ferding) 1561-1568 mm
gram
 
1 solidus
Frånsida krönt kors i sköld
Utan ordningsnummer på Erik
1561
typ I
mm
gram
 
1 solidus
Frånsida krönt kors i sköld
Ordningsnummer 14 på Erik
1561
typ I
mm
gram
 
1 solidus
Frånsida kors i sköld
1561-1568
Utan årtal
typ II
mm
gram
 
1 solidus
med årtal
Frånsida kors i sköld
typ II
1561-1568
1562
mm
gram
 
1 solidus
med årtal
Tre leoparder i sköld
1564
typ III
mm
gram
 
1 solidus
Tre leoparder
Eriks ordningsnummer XIII
1564-1568
typ IV
mm
gram
 
1 solidus
Tre leoparder
Eriks ordningsnummer 14
1564-1568
typ IV
mm
gram
 
1 penning 1562 mm
gram
 
Johan III 1568-1593
1/4 mark (ferding)
Utan år
1568-1570 mm
gram
 
1 solidus
Krönt IR med ring
1570
typ Ia
mm
gram
 
1 solidus
Krönt IR utan inre ring
utan år
typ Ib
mm
gram
 
1 solidus
Krönt I
utan år
typII
mm
gram
 
Gustaf II Adolf 1621-1632
1 öre 1620-1621
typ 1a
mm
gram
 
1 öre 1621-1628
typ 1b
mm
gram
 
1 öre 1621-1628
mm?
mm
gram
 
Kristina 1632-1654
1 öre 1648-1651 mm
gram
 
Carl XI 1660-1697
4 öre (4 rundstück)
Krönt C
1667-1669 mm
gram
SB typ I 
4 öre (4 rundstück)
Krönt stort CRS
1668 mm
gram
SB typ II 
4 öre (4 rundstück)
Krönt litet CRS
1670 mm
gram
SB typ II 
4 öre (4 rundstück)
Krönt C
1668-1669 mm
gram
SB typ IV 
2 öre (2 rundstück) 1664-1671 mm
gram
 
1 öre (rundstück) 1665
typ 2
mm
gram
 
1 öre (rundstück)
med inre ring
1663-1667
typ 1a
mm
gram
 
1 öre (rundstück)
utan inre ring
1663-1674
typ 1a
mm
gram
 
1 öre (rundstück) 1668
typ 4a
mm
gram
 
1 öre (rundstück) 1669-1670
typ 4a
mm
gram
 
1 öre (rundstück) 1669-1670
1674
mm
gram
 
NARVA
Karl XI 1660-1697
1 öre 1570-1572 mm
gram
 
2 öre 1570-1572 mm
gram
 
4 öre 1570-1572 mm
gram
 
4 öre 1570-1572 mm
gram
SB5a
SS6533
 
RIGA
Gustav II Adolf 1621-1632
1 solidus 1621-1634 mm
gram
 
1 1/2 solidus 1623 mm
gram
 
1/24 taler 1622-1624 mm
gram
 
Kristina 1632-1654
1 solidus 1635-1654 mm
gram
 
1/24 thaler 16xx-16xx mm
gram
 
Karl X Gustav 1654-1660
1 solidus 1654-1660 mm
gram
 
Karl XI 1660-1697
1 solidus 1660-1665 mm
gram
 
1/24 taler 1669 mm
gram
 
Karl XII 1697-1718
1/24 taler 1700-170? mm
gram
 
5 öre Carl XI Kontramarkerad
Riga december 1705
mm
gram
 
LIVLAND
Kristina 1632-1654
1/24 taler
mm hund
SB2a
1647-1648 mm
gram
 
1/24 taler
mm hund
SB2a, variant
1647-1648 mm
gram
 
1/24 taler
utan mm (hjärta)
SB2b
1648 mm
gram
 
1 solidus
CR
Utan mm
1645 mm
gram
 
1 solidus
CR
Mm kardinalshatt
i hjärtsköld
1645 mm
gram
 
1 solidus
Mm kardinalshatt
1645 mm
gram
 
1 solidus
Mm kardinalshatt
i hjärtsköld
1645 mm
gram
 
1 solidus
Utan mm
1645-1654 mm
gram
 
1 solidus
Utan mm
1647
med lejon istället för grip
mm
gram
Ex. Kieler? 
Karl X Gustav 1654-1660
1 solidus xxxx mm
gram
 
Karl XI 1660-1697
1 solidus 1660-1665 mm
gram
 
1/24 taler 1669 mm
gram
 
ELBING (Staden)
Gustav II Adolf 1626-1632
1/24 taler 1628-1633
(1628)
mm
gram
 
1/24 taler 1628-1633
(1630)
mm
gram
 
3 groschen 1631-1632 mm
gram
 
3 groschen 1631-1632 mm
gram
 
1 groschen 1629-1630 mm
gram
 
1 groschen 1632 mm
gram
 
1 solidus 1629-1634 mm
gram
 
Christina 1632-1635
1 solidus 1633-1635 mm
gram
 
Carl X Gustaf 1654-1660
1 solidus
ELBING
1657 mm
gram
SB64 
1 solidus
PRVSSIAE
1657 mm
gram
SB65 
ELBING (Kronan)
Gustav II Adolf 1626-1632
3 groschen 1632-1633 mm
gram
 
1/24 taler 1632-1635 mm
gram
 
1/60 taler! 1632 mm
gram
 
1 solidus 1632-1633 mm
gram
 
Christina 1632-1635
1/24 taler 1632-1635 mm
gram
 

Copyright: Ingemar Myntsida 2008-2016


Ingemars Myntsida