Diverse äldre medaljer
Uppdaterad 2023-12-07

Gustav Vasa 1923
Carl Milles
#84/100
Gustav Vasa 1923
Carl Milles
Göteborg 1923
Carl Milles
Norstedts förlag 1923
Carl Milles
Bergslagarnes järnväg
Carl Milles
Heidenstam 1929
Carl Milles
Originalupplaga!
Carl Milles
1875-1975
Av Axel Wallenberg
Olympiaden 1912
Deltagarmedalj
Christoffer Polhem
Tekniska Museet 50 år 1974
PROV!
Svenska Paviljongen
Paris 1925
Nils Sjögren
Ansgar
Tore Strindberg 1930 45 mm
Borås

Copyright: Ingemar Myntsida 2023


Samtliga objekt förvaras i bankfack.

Ingemars Myntsida