Variantförteckning

1 ÖrKM 1719-1778

(Uppdaterad 2009-05-08)

Fakta om 1 ÖKM
Mer om 1ÖKM:s historia (uppdaterad)

Ulrika Eleonora   Fredrik I   Adolf Fredrik   Gustaf III  

(Efter variantbeskrivningen följer uppgifter om var exemplaret finns beskrivet, önskar du bilder på varianterna kontakta mig) 
nummer (<900) - exemplar i referenssamlingen
nummer (>900) - mitt bildarkiv
Ahl - Ahlström auktion, KK – Kopparkrigaren, LE - Enkla, dubbla och svåra slantar, L.Ekström, MS -
Myntsidan om överpräglingar 1719-21, IC - Ingemar Carlssons samling Ahlström 1995, SS- Sven Svensson


MB – Myntboken

Ulrika Eleonora

UE kopparören präglades i mycket stora upplagor, variantrikedommen är stor. Nedan listas bara en del av dessa. Jag utgår i förteckningen efter frånsidans utseende då främst kronornas utformning.

1719

1. ARENBURGSKA SMÅ KRONOR
(detta mynt har en liten päronformad frånsidekrona)
A slät rand (093-3)
B rutad rand frånsidekrona som på Arenburgska stora kronor (xxx-?)

2. ARENBURGSKA STORA KRONOR (platt kronbotten, påminner om små arenburgska)
Aa slät rand (046-7)
Ab slät rand, frånsidekrona som på små arenburgska (901)
Ac slät rand, övre vänstra kronan mindre än övriga två (?)
Ad slät rand, avvikande kronring i den kungliga kronan, mer info senare (142-4)
B rutad rand (113-3)
C refflad rand (
NY) (bild)

3. ARENBURGSKA STORA KRONOR (smal kronbotten)
A   slät rand, (040-4)
B   rutad rand(179-3)

4. ARENBURGSKA STORA KRONOR (normalt har 1719 litet Ö i ÖR)
Aa slät rand, bred kronbotten på sveakronor (126-6)
Ab slät rand, övre vänstra kronan mindre (055-3)
Ac slät rand, liten päronformad frånsidekrona, samma stamp som 1A (134-3)
B rutad rand (106-6)
B? rutad rand stort Ö (096-7)
Ba rutad rand (liten krona, pärlor 66366) (102-3)
Bb rutad rand (liten krona, pärlor 65256 mot normalt 66266) (110-1)
Bc rutad rand litet dubbelpunsat Ö (112-4)
Bd rutad rand, mellanstort Ö (152-4)
Be rutad rand smal kunglig krona (109-3)
Bf rutad rand, nedre sveakronan med långt mitt-skaft (128-4)
Bg rutad rand, liten krona (084-3)
Bh rutad rand, präglad med mycket sliten stamp (131-3)
Bf rutad rand, (66366, normalt bara 2 stenar i mitten)
Ca refflad rand (153-3)
Cb refflad rand litet dubbelpunsat Ö (015-4)
Cc refflad rand, stort Ö (045-4)
Cd refflad rand (liten krona, pärlor 65256 mot normalt 66266), stort Ö (073-4)

5. ARENBURGSKA KRONOR (fem diamanter i kronan)
A rutad rand, (064-4)

6. ARENBURSKA (spretiga kronor)
Aa rutad rand, stor krona, mellanstort Ö (078-4)
Ab rutad rand, smal krona, litet Ö (121-3)
Ac
Ba refflad rand, stor krona, mellanstort Ö (LE, MB)
Bb refflad rand, smal krona, litet Ö (146-2)

7. HEDLINGSKA KRONOR
A rutad rand (005-6)
B refflad rand (IC-1958)

 

1720 UE

1. ARENBURGSKA STORA KRONOR (normalt har 1720 stort Ö i ÖR)
Aa rutad rand stort Ö i ÖR (037-5)
Ab rutad rand litet Ö i ÖR  (116-3)
Ac rutad rand litet ompunsat Ö i ÖR (140-3)

Ba refflad rand stort Ö i ÖR (036-3)
Bb refflad rand litet Ö i ÖR (115-5)
Bc refflad rand, stort ompunsat Ö i ÖR (906)
Bd refflad rand, på tunn plants vikt 4,7 gram? (Ahl65)
C vertikalt refflad rand präglad på nödmyntet Kronan stort Ö i ÖR (092-3)

2. WIKMANSKA KRONOR

 (Minst två från- och åtsidor finns, dock små skillnader)
A rutad rand (016-5)
B refflad rand (074-5 se bild/info)

 

3. GRACIÖS FRÅNSIDA
A rutad rand, graciös frånsida, med en helt avvikande gravörstil (071-5)
B refflad rand, i övrigt samma stampar som A (obekräftad uppgift)

 

FREDRIK I

1720 FI
Aa rutad rand, smal kronring, 6,0 mm, mindre krona (LE 1720A)
Ab rutad rand, bred kronring 7,0 mm, större krona (099-4)
Ac rutad rand litet Ö, bredkronring (133-5, 900) (jmf UE)
ej i album
Ad rutad rand, smal kronring övre vänstra kronan mindre än övriga två (151-5)
Ae rutad rand, stort ompunsat Ö, ??kronring
Af rutad rand men vikt 7,7 gram (IC1973) på Publica Fide myntämne (se mer förteckningen över 1/2ÖSM)
B refflad rand (094-4, 094a-4) (olika kungliga kronor finns)
C slät rand (ev.existerar detta mynt, oklart om det är åverkan av randen eller ej)(903)

1721
Aa rutad rand, stor kungl.krona bred kronring 7,0 mm, större krona (098-4)
Ab rutad rand, sveakronorna ger ett fyrkantigt intryck! (111-2)
Ac rutadrand, bred kronring, något mindre kungl.krona (175-8)
B refflad rand, bred kronring (181-4)

Så här läser Du variantförteckningen för 1 ÖKM 1724-26.
De första fem siffrorna (i parentes) anger antalet pärlor i kronan, sett från vänster. De två följande siffrorna, anger antalet pärlor i innerbågarna. Sköldens bredd (mått där pilarna korsar varandra. Pilens form anges som V-pil, U-pil och UU-pil. (se bild)

V-pil       U-pil     UU-pil

1724

1. BRED SKÖLD - U-pil - Stor krona - 17·24 (punkt i årtalet)
A (59395,44); bredd 10,5; kulor i kronring,litet kors,centreringspunkt i skölden (001-4)
B (78286,33); bredd 11,0; kulor i kronring,litet flikigt kors (stampskada) (003-5)
C (58386,44); bredd 11,0; romber i kronring,litet flikigt kors (002-5)
D (67276,33); bredd 11,0; kulor i kronring,stort kors (095-5)
E (58276,33)?; bredd 11,0, kulor?, litet kors? (129-3))

2. BRED SKÖLD - U-pil - Stor krona - 1724 (utan punkt i årtalet)
A (67276,33); bredd 11,0; romber i kronring,stort kors (004-4)
BA (67276,33); bredd 11,0; romber i kronring, litet kors (007-2)
BB som BA men annan åtsida, FRS lägre placerat (072-4)

3. BRED SKÖLD (11,0) - V-pil - Stor krona - 17·24
A (89397,33); rutor i kronring,litet kors (008-4)
B (89397,33); kulor i kronring, litet kors (024-2)
C (89397,33); ovaler i kronringen, litet kors (050-4)

4. BRED SKÖLD - UU-pil - 1724 (skölden bredd varierar från 10,5 - 12,5 mm)
A Mellan krona(56265,33); höjd 11,5 bredd 11,0; flikigt kors (009-5)
C Liten krona(66266,22); höjd 12,5 bredd 10,5; litet kors (011-2)
D Mellan krona (rund i formen)(56265,22); höjd 12,5 bredd 10,5; litet kors (012-3)
E Stor krona (lägre än normalt) (67275,33) höjd 12,0 bredd 11,0, litet kors (060-2)
F Mellan krona (56265,33);bredd 10,5; litet kors (013-5)
G Mellan krona (55255,22); bredd 11,0 (088-2)
H Mellanstor krona(55255,22); höjd 13,0 bredd 11,0; litet kors, stampskada på krona + pil (043-6)
I  Stor krona (67286,33); bredd 11,0; litet kors (006-6)
J (66266,22); bredd 11,0; (010-5)

K (56265,22); 11,0; kronor ihop, ompunsad dalpil (132-3)

5. SMAL SKÖLD (10,0) - UU-pil -rutor i kronringen - mellan krona (55255,33) - 1724
A höjd12,0; sveakronorna berör varandra, krokig dalpil (019-4)
B höjd 12,0 (048-3)
D höjd 13,0; skölden smalare nedtill (018-3)
I höjd 12,0; krokig dalpil (021-4) 9,5mm??
J höjd 12,0 (55265,33) centreringspkt i skölden (053-4)
K Liten krona(55255,33); kors? (014-4)
L (56265,33) (026-4)
M (55255,22) (034)

6. EXTRA SMAL SKÖLD (9,5 / 12,0) Mellankrona- UU-pil - 1724
A (55265,22), sveakronorna berör nästan varandra (100-3)
B samma frånsida, men sveakronorna glest graverade (022-3)
D Liten krona(55255,32) extremt smal sköld 9,0/13,0 (125-5)

7. SMAL SKÖLD (10,0)- UU-pil - sveakronor med ovaler (-kulor) i kronringen
A Liten krona (78287,00); frånsida finns 1725! (023-6)
B Låg bred krona (45254,33); sk:10,0/13,0 (017-5)
C Mellan krona (55255,33); sk:10,0/12,5 rät (052-3)
D Mellan krona (55255,33); sk:10,0/12,5 rät pilvinkel (IC-1976)
E Mellan krona (55255,33); som C, sk:10,0/13,0 trubbig pilvinkel (047-5)
F Mellan krona (55255,22); (065-3)
G Låg bred krona (45254,33) annan stamp än B  (066-4)
H Mellan krona (55255,33); sk:9,5/12,5  (089-3)
X Hög krona typ 1725, (67267,00), fint skuren, utan pärlor i inre kronbågen (176-6)

 

1725

1. UTAN PÄRLOR PÅ KRONORNA-F*R*S-PÄRLOR I INRE KRONBÅGARNA
Aa krona (55255,33); sk:10,5/12,5, 5 på 4?, eller stampskada (025-1)
Ab krona (55255,33); sk:10,5/12,5, annan åtsida, frånsida som Aa (178-6)
B krona (55255,33); sk:10,0/12,5 utan punkter över Ö (027-4)
C krona (55255,33); sk:10,0/13,0 (056-3) (Mynttidningen 3/95:167?)
D krona (55255,33); sk 10,5/12,5, ren 5:a (058-2)
E krona (45354,33); sköld 10,5/12,5 (020-4) (B326)
F krona (56265,22); sköld 10,0/12,5 (035-2)
G? krona (55255,33);ompunsad 5:a (troligen samma som Ab) (mynthandeln.com)

H (xxxxx,xx) (144-3) NY
I. krona (55255,33); sk: 10,5/12,5, ompunsad 5:a, rest till vänster (182-4)
NY

2. UTAN PÄRLOR PÅ KRONORNA-F*R*S-UTAN PÄRLOR I INRE KRONBÅGARNA
A krona (78377,00); sk:10,5/12,5 (044-4)
B krona (??276,00); sk:10,0/12,4; stamp användes 1724! (028-3)

C krona (77377,00); sk:10,0/12,5 (116-3)
D krona (66366,00); sk:10,5/12,8 (118-3)
E krona (67?77,00), sk: 10,3/12,0 (137-4) NY
F krona (66266,00), (145-3) NY
G krona (78387,00) (180-3)NY

3. PÄRLOR PÅ KRONORNA-F.R.S-PÄRLOR I INRE KRONBÅGARNA
A krona (55255,33); sk:10,0/13,0 (029-1)
B krona (45254,22); sk:10,0/12,0) (085-3)

4. PÄRLOR PÅ KRONORNA-F.R.S-UTAN PÄRLOR I INRE KRONBÅGARNA
A mellan krona (69285,00);sk:10,5/12,5 (030-4)
B mellan krona (69285,00,00); sk:???? (031?)
C mellan krona (68276,00); sk:10,5/13,0 (033-6)
D liten krona (67276,00); sk:10,0/12,5 (057-3)
E mellan krona (79297,00); sk:10,0/12,5 centreringspkt. i skölden (051-3, 051v-4)
F vidare krona (68276,00) (032-2)
G krona (79297,00) centreringspkt. i skölden (150-5)(SS-4529)
Ha krona (68276,00); sk 10,5/12,5 (070-3)
Hb do men annan åtsida (FRS högre placerat) (086-3)
I krona (?727?,00) (097-2)
J krona (68386,00) Mycket bred kungligkrona 13mm (114-2)
K krona (78286,00) NY (120-9)
L
krona (57275,00) NY (123-3)
N krona (67276,00), endast en punkt över Ö (136-4)
O krona (59376,00) (143-7)
P krona (44244,00) (199)

5. PÄRLOR PÅ KRONORNA-F.R.S- FRÅNSIDA 1719/21
A Stort ÖR vilket borde medföra att det är en frånsida 1720/21 (122-2)

1726

P.g.a. svagprägling är ofta punkten efter årtal svag och dess existens kan vara svår att avgöra.

A smal krona (67?86,00) (127-2)
B punkt i årtal bred låg krona (57265,00) (061-2)
C utan punkt i årtal? bred krona (68286,00) (z087)
D punkt i årtalsmal hög krona (67276,00) (062-2)
E bred hög krona (?????,00) (063-3)
F smal hög krona (68396,00) (077-2)
G rund krona (78377,00) åtsida som 1725 (031-3SS)
H smal sköld (142-4)

1746

A (075-5)
B Annan åtsidan, slarvigare graverat årtal. FRS annorlunda placerat (x???)

1749 (inga undervarianter kända)

A (081-6)

1750 (inga undervarianter kända)

A (068-6)

Adolf Fredrik

1768

1 Bred sköld och krona
A Glest AFRS (054-6)
B Tätt AFRS (105-4)

2 Smal sköld och krona
A Glest AFRS (082-2)
B Tätt AFRS (083-3)

Gustaf III

1772

Aa tre romber omgivna av kulor och kolon. i kronringen, m. innerbågar, litet GRS, litet kors(LE 1772A) (080-4)
Ab do men med stort kors (103-5)
B tre romber i kronringen, utan innerbågar, stort G, litet RS (LE 1772B) (090-4)
C alla årtalssiffror ompunsade (ahl?)
D bredare?/smalare? Krona (???)

Pojkören
Troligen har ingen "organiserad" prägling skett, utan man har använt de myntämnen som funnits till hands. Fördelningen mellan olika plantsstorlekar förefaller vara slumpvis fördelad. Följande plantsstorlekar är kända av mig.

A 1772 Diameter 27 mm, vikt ca 11 gram (Cavalli 254)
AA 1772 Diameter 28 mm (Ahl 65)
B 1772 Diameter 29 mm, vikt ca 11 gram (Cavalli 255)
C 1772 Diameter 31 mm, vikt ca 14 gram, 1ÖSM-plants (Cavalli 259, på 1ÖrSM 1763!)
Da 1772 Diameter 34 mm, vikt ca 28 gram, 2ÖSM-plants, punkt i pilsköld (Cavalli 260)
Db 1772 do men utan punkt i skölden (Cavalli 261)

1778

Aa smal sköld och samma krona som 1772, innerbågar i kronan (LE 1778A) (091-6)
Ab smal sköld, 1778 års krona, inga innerbågar, kronan högt placerad (LE 1778D) (177-5)
Ac smal sköld, brett årtal (LE 1778B) (069-6)
Ad smal sköld,hopträngt årtal, krona 1772 nedre kronan högt placerad (LE 1778E) (067-4)
B bred sköld och krona (LE 1778C) (079-5)

C Annat M i KM (154-4)

 

Här följer andra 1 ÖrKM av intresse, längst ned s.k. färgarpenningar och bra överpräglingar.

1719 omgraverad till 1/2 ÖSM (Ahl 27-651, bild i katalogen)
1719 präglad på nödmynt och holländskt mynt (Oslo Mynthandel AS, 810328 nr.77, bild i katalogen)
1719 "cissalie" (IC nr 1953, bild i katalogen)
1719 kontramarkerad/makulerad? (107-2)
1719 Kraftigt dubbelpräglad (iBazar 01-03)
1719 Kraftigt snedpräglad (041-2, 124-4)
1720 Hybrid 1/6 ÖSM 1707-08/ 1ÖKM 1720 (Wikmans frånsida) (Mynttidningen.10-1994)
1720 Präglad på nödmyntet Kronan (finns även med i förteckningen ovan)
1720 Präglad på snedpräglat nödmynt (119-4)
1724 "pojköre"-liknande på för stor plants. (ej verifierad)
1724 snedpräglad (059-4)
1724 dubbelpräglad, därefter ompräglad (IC1976)
1725 typ 1724-sveakronor, skiktat myntämne (båda sidorna håller ihop!) (042-3)
1725 typ 1724-sveakronor kraftigt dubbelpräglad, vriden 45 grader vid andra präglingen (049-3)
1725 1 ÖSM 1731 präglad på 1 ÖKM 1725 (Ahl 57-656) (ex:Ekström, ex: Bergman)
1726 dubbelpräglad, vriden ca 170 grader vid andra präglingen (101-2)
1726 kraftigt snedpräglad (104-4)
1726 omvänt dubbelpräglad (KK 1-1996:140)
1768 smal sköld av tredubbel tjocklek (Cavalli 238)
1768 bred sköld, med spår av pollett S:t Kopparberg 3 öre 1762 ??????
1772 präglad på 1/12 Rd 1777 i silver (Cavalli 255) troligen präglade samtidigt som pojkören
1772 präglad på 1/12 Rd 1778 i silver (Ahl 51-448) troligen präglade samtidigt som pojkören
1772 präglad på 1/12 Rd 1779 i silver (Cavalli 255) troligen präglade samtidigt som pojkören
1772 präglad på 1/24 Rd 1778 i silver (Ahl 51-449) troligen präglade samtidigt som pojkören
1772 präglad på utländskt kopparmynt, försilvrad (Cavalli 256)
1778 incusepräglad (902x)
1778 bred sköld försilvrad, använd som pollett? (039-3)
1778 bred sköld, kraftig plantsspricka genom halva myntet (130-5)

Färgarpenningar
1719? 4285 + perforering (rutad, FF) (108-2)
1719? 909 och därunder W + perforering (KK 3-1999)
1719  2280 + perforering (135-2)
1719  158 + perforering (rutad) (164-2)
1719  177 + perforering (slät rand) (162-2)
1720  3076 + perforering  (905)
1720  169 + perforering (VERS) (161-2)
1720  140 + perforering (VERS) (165-3)
1720  113 + perforering (VERS, PHO) (167-5)
1720  163 + perforering (FRS) (163-3)
1724  1221 + perforering  (117-3)
1724  172 + perforering (166-4)
1724  ICÖ , (V-pil) (bild)
1726  171 + perforering (168-4)
1772  2874 + perforering (141-2)
1778  126 + perforering (bred sköld) (169-4)

Trevliga överpräglingar
17xx på Flink o Färdig, mycket av nödmyntet syns (410-3)
1719 HOPPET + 1719 tydligt (404-1)
1719 på Phoebvs (403-4)
1719 JUPITER + 1718 tydligt (402-3)
1719 MARS tydligt (401-4)
1719 på Hoppet, 1719 två gånger (404-2)
1720 MERCURIUS tydligt (400-4)
1720 WAPEN tydligt (405-2)
1721 på Saturnus (409-3)
 
Nödmynt
1715 Kronan (800-6)
1716 Publica Fide (801-5)
1717 Wett och Wapen (802-4)
1717 Wett och Wapen, tjock (803-6)
1718 Phoebvs, stort årtal, (804-4)
1718 Saturnus (809-5)
1718 Mars (806-6)
1718 Flink och Färdig (807-5)
1718 Mercurius (805-7)
1718 Jvpiter (808-6)
1718 Jvpiter, tunn plants (811-3)
1719 Hoppet, hjärta (810-5)
1719 Hoppet ruta(139-7)Känner Du till några andra varianter eller samlar dessa mynt får Du gärna höra av Dig

© Ingemars Myntsida, 1998-2008