Diverse Svenska Spelpenningar
Under uppbyggnad
Uppdaterad 2015-05-14

"Kiör sakta från botn"/
"Den som vinner tiden han vinner allt"
Daniel Tilas
På tjock plants, vikt ca 23 gram
(normalt 14 gram)
1759 xxx Holst 131
Warsamt och Försiktigt xxx xxx Holst 140
Görtz daler xxx xxx Holst 144
Warsamt och Försiktigt/
Den som har lycka behöver intet:::
xxx xxx Holst 146
Fugax Fortun/
Den som har lycka behöver intet:::
xxx xxx Holst 147
Fugax Fortun/
Cavte Et Prvdenter
xxx xxx Holst 148
Frögd och oro
för mängden/
Lycka och olycka är/
ombytelig
xxx xxx Holst 152
Spel-Penning/
Frögd och ora
för mängden
xxx xxx Holst 153
Spel-Penning Lagom/
Courage Giöret
xxx xxx Holst 161
Spel-Penning Lagom/
Den som har lycka
behöver ej
xxx xxx Holst 163
Spel-Penning Lagom/
Warsamt och Försiktigt
xxx xxx Holst 164
Spel-Penning Lagom/
Permi
xxx xxx Holst 165
Dristig och Slug/
Warsamt och Försiktigt
xxx xxx Holst 167
I? Amour Est Aveugle/
La Fortune Est Variable
xxx xxx Holst 169
Ainsi Que Du Malheur/
Arbitres Du Bonnheur
xxx xxx Holst 170
"Spelkort"/
Ferd.Lundquist & Co.
xxx xxx Holst 184
"Spelkort"/
Joseph Leja
xxx xxx Holst 184
Christina, Sofia Rålamb
1723-1781
xxx 1747 xxx

Copyright: Ingemar Myntsida 2012-2016


Samtliga objekt förvaras i bankfack.

Ingemars Myntsida