Polletter Stockholms Ångslups AB
Under uppbyggnad
Uppdaterad 2015-11-29

2 öre vitmetall xxx rektangulär
4 öre vitmetall Morell xxxxxxxxx
5 öre vitmetall Sporrong
Morell
Utan tillverkarstämpel
xxxxxxx
5 öre mässing Utan tillverkarstämpel
Gumaelius
Morell
xxxxxxx
5 öre mässing xxx Öfvergång
**vänd bild**
5 öre mässing xxx Öfvergång
6 öre koppar Morell .."sex spetsar"..
7 öre koppar Morell xxxxxxxxx
7 öre mässing Morell xxxxxxxxx
8 öre koppar Morell xxxxx
8 öre Mässing Morell xxxx
8 öre vitmetall Sporrong
Morell
xxxxxxxxxxxx
8 öre vitmetall Morell xxxxxxxxxxxx
9 öre ???? xxx xxxxx
10 öre vitmetall Sporrong
Morell
Utan tillverkarstämpel
xxxxxxxxxxxx
10 öre mässing Sporrong
Gumaelius
xxxxxxxxxxxx
10 öre
på 15 öre
Vitmetall xxxxxxxxxxxx
12 öre vitmetall Sporrong
Morell
Morell finns ävem med
adress
12 öre mässing Sporrong
Gumaelius
xxxxxxxxx
15 öre på 9 öre ???? xxx xxxxx
15 öre vitmetall Morell xxxxxxxxx
15 öre koppar xxx xxxxxxxxx
15 öre vitmetall Sporrong
Morell
xxxxxxxxx
15 öre mässing Sporrong
Gumaelius
Tillverkarnamn med stor och liten text
20 öre vitmetall Sporrong
Gumaelius
xxxxxxxxx
20 öre/ 4 öre vitmetall Sporrong
Morell
Gumaelius
xxxxxxxxx
20 öre vitmetall Sporrong
Morell
utan tillverkarstämpel
Sporrong med och utan
vapensköld
20 öre mässing Sporrong
Gumaelius
Tillverkarnamn med stor och liten text
25 öre/ 7 öre koppar Morell Finns med stor och litet 25
25 öre vitmetall Sporrong
Gumaelius, Morell
avrundade hörn
Finns även i aliminium
25 öre vitmetall Gumaelius spetsiga hörn
25 öre mässing Sporrong
Gumaelius
spetsiga hörn
25 öre mässing Sporrong rundade hörn
25 öre Aliminium Sporrong xxxxxxxxx
30 öre vitmetall Morell
Gumaelius
Morell finns med tillverkarstämpel
15 resp 17 mm
30 öre mässing Gumaelius xxxxxxxxx
35 öre koppar Morell Finns med och utan adress
Fyrverkargatan 21
35 öre vitmetall Gumaelius xxxxxxxxx
40 öre vitmetall Sporrong
Gumaelius
Finns med stor och liten
tillverkarstämpel
45 öre koppar Sporrong xxxxxxxxx
45 öre vitmetall Gumaelius xxxxxxxxx
45 öre mässing Gumaelius xxxxxxxxx
45 öre mässing xxx spegelvänd
50 öre vitmetall Gumaelius xxx
50 öre koppar Morell FEL BILD
60 öre vitmetall Morell
Gumaelius
xx
60 öre koppar Gumaelius Finns med stor och liten etxt
i tillverkarstämpeln
60 öre mässing Gumaelius Finns med stor och liten text
i tillverkarstämpeln
65 öre/25 öre vitmetall Sporrong
Morell
Gumaelius
xxxxxxxxx
65 öre/25 öre mässing Sporrong
Gumaelius
rundade hörn
65 öre/25 öre mässing Gumaelius spetsiga hörn
70 öre koppar Gumaelius byt bild
75 öre koppar Morell 32x18 mm
75 öre koppar Gumaelius 28x18mm
Finns med stor och liten text
i tillverkarstämpeln
75 öre mässing Gumaelius 28x18mm (byt bild)
Finns med stor och liten text
i tillverkarstämpeln
75 öre mässing Gumaelius BILD SAKNAS upp-och-ned-vänd
75 öre vitmetall Gumaelius Finns med stor och liten text
i tillverkarstämpeln
(byt bild)
80 öre mässing xxx xxxx
80 öre koppar Gumaelius BILD KOMMER
80 öre vitmetall Utan tillverkarstämpel xxxx
80 öre vitmetall Gumaelius xxxx
90 öre koppar Gumaelius xxxxxx
90 öre mässing Gumaelius xxxx
90 öre vitmetall Gumaelius Finns med stor och liten text
i tillverkarstämpeln
100 öre koppar Gumaelius xxxxxxxxxxxx
100 öre vitmetall Gumaelius xxxxxxxxxxxx
110 öre koppar? Gumaelius Finns även i mässing
110 öre vitmetall Gumaelius xxxxxxxxxxxx
110 öre vitmetall Gumaelius upp-och-ned
110 öre koppar ??? upp-och-ned
125 öre koppar Gumaelius xxxxxxxxxxxx
125 öre mässing? Gumaelius xxxxxxxxxxxx
125 öre vitmetall Gumaelius xxxxxxxxxxxx
150 öre Koppar xxx ????????
150 öre Vitmetall xxx ????????
Enkel resa Aliminium xxx xxxxxxxxx
3 öre koppar xxx xxxxxxxxx
3 öre (y) koppar felstavning AKTSIE xxxxxxxxx
3 öre vitmetall xxx xxxxxxxxx
5 öre mässing xxx xxx
6 öre mässing xxx xxx
6 öre koppar xxx xxxxxxxxx
8 öre mässing xxx med båtmotiv
10 öre koppar xxx med båtmotiv
12 öre koppar xxx med båtmotiv
13 öre koppar xxx med båtmotiv
15 öre koppar xxx med båtmotiv
20 öre koppar xxx med båtmotiv
25 öre mässing xxx med båtmotiv
50 öre koppar xxx med båtmotiv
8 öre mässing xxx xxx
8 öre
SÅAB instansat
mässing xxx xxx
12 öre koppar xxx xxxxx
15 öre koppar xxx xxxxx
30 öre koppar xxx
30 öre koppar xxx oval, instämplat 30
30 öre koppar xxx oval, instämplat 30
på plants
40 öre koppar xxx oval, instämplat 40
40 öre koppar xxx oval, instämplat 40
med hål
45 öre koppar xxx oval, instämplat 45
Utan valör koppar xxx oval, Dockan - Slipen
Utan valör koppar xxx oval, Dockan - Staden
Utan valör koppar xxx Nya Ångslupsbolaget
Bitecken 8 uddig stjärna
Utan valör koppar xxx Nya Ångslupsbolaget
mindre text
Bitecken 8 uddig stjärna
Utan valör koppar xxx Nya Ångslupsbolaget
större text
bitecken ros
Utan valör mässing xxx Nya Ångslupsbolaget
Bitecken 5 uddig stjärna
Utan valör Koppar xxx Nya Ångslupsbolaget
Bitecken 5 uddig stjärna
Utan valör koppar xxx Nya Ångslupsbolaget
större text
utan pärlor i randen
Bitecken ros
30 öre koppar xxx Nya Ångslupsbolaget
90 öre vitmetall xxx Nya Ångslupsbolaget
90 öre vitmetall xxx Nya Ångslupsbolaget
spegelvänd
5 öre
Barn
mässing Sporrongstämpel
Utan stämpel
Nya Ångslupsbolaget
5 öre
Barn
mässing xxx Nya Ångslupsbolaget
3 öre koppar xxx Ångslupsbolaget
föreningen
6 öre koppar xxx Ångslupsbolaget
föreningen
8 öre koppar xxx Föreningen
20 öre koppar xxx Ångslupsbolaget
föreningen
20 öre mässing xxx Ångslupsbolaget
föreningen
Utan valör mässing xxx Ångslupsbolaget nya
föreningen
8 öre mässing xxx Ångslupsbolaget nya
föreningen
med båtmotiv
10 öre/ 8 öre mässing xxx Ångslupsbolaget nya
föreningen
med båtmotiv
10 öre/ 8 öre mässing 10 upp-och-ned BILD SAKNAS Ångslupsbolaget nya
föreningen
med båtmotiv
10 öre mässing xxx Ångslupsbolaget nya
föreningen
med båtmotiv
6 öre koppar xxx xxxxxxxxx

Copyright: Ingemar Myntsida 2012-2015


Samtliga polletter förvaras i bankfack.

Ingemars Myntsida