Regenter

ingemars.se

Regent

Regeringsperiod

Valspåk

Carl XVI Gustaf

1973- ff

För Sverige i tiden

Gustaf VI Adolf

1950-1973

Plikten framför allt

Gustaf V

1907-1950

Med folket för fosterlandet

Oscar II

1872-1907

Brödrafolkens (Sveriges) väl

Carl XV

1859-1872

Land skall med lag byggas

Oscar I

1844-1859

Rätt och sanning

Carl XIV Johan

1818-1844

Folkets kärlek min belöning

Karl XIII

1809-1818

Folkets väl min högsta lag

Gustaf IV Adolf

1792-1809

Gud och folket

Gustaf III

1771-1792

Fäderneslandet

Adolf Fredrik

1751-177

Salus publica salus mea

Fredrik I

1720-1751

Gud mitt hopp

Ulrika Eleonora

1718-1720

Gud mitt hopp

Karl XII

1697-1718

Med guds hjälp

Karl XI

1660-1697

Herren är min beskyddare

Karl X

1654-1660

I Gud mitt öde

Christina

1632-1654

Vishet är regeringens grundpelare

Gustaf II Adolf

1611-1632

Ärad vare den högste, våras tillflykt

Johan Hertig av Östergötland

1606-1618

 

Karl IX

1604-1611

Herren är min tröst

Karl Riksföreståndare

1598-1604

 

Karl Hertig av Södermanland

1560-1604

 

Sigismund

1592-1599

Konungens hjärta är i Guds hand

Johan III

1568-1592

Gud vår beskyddare

Hertigarna Johan och Karl

1568

 

Erik XIV

1560-1568

Gud ger åt vem han vill

Gustav Vasa (Ericsson)

1521-1560

All makt är av Gud

Sten Sture d.y.

1512-1520

 

Svante Nilsson Sture

1504-1512

 

Sten Sture d.ä,

1501-1503

 

Hans av Oldenburg

1497-1501

 

Sten Sture d.ä.

1470-1797

 

Karl Knutsson Bonde

1467-1470

 

Interregum (*) diverse RF

1465-1467

 

Karl Knutsson Bonde

1464-1465

 

Kristian I *

1457-1464

 

Karl Knutsson Bonde

1448-1457

 

Kristoffer av Bayern

1441-1448

 

RF . Karl Knutsson Bonde *

1438-1440

 

Erik av Pommern

1396-1439

 

Margareta *

1389-1412

 

Albrekt av Mecklenburg

1364-1369

 

Håkan Magnusson

1362-1364

 

Magnus Eriksson

1319-1363

 

Hertig Erik Magnusson

1315-1318

 

Birger Magnusson

1290-1318

 

Magnus Ladulås

1275-1290

 

Valdemar Birgersson

1250-1275

 

Erik Eriksson

1234-1250

 

Knut Långe

1229-1234

 

Erik Eriksson (samme som ovan)

1222-1229

 

Johan Sverkersson

1216-1222

 

Erik Knutsson

1208-1216

 

Sverker den yngre Karlsson

1196-1208

 

Knut Eriksson

1167-1196

 

Karl Sverkersson *

1160-1167

 

Erik den helige *

1156-1160

 

Sverker den äldre *

1130-1156

 

Inge den yngre *

1118-1120

 

Filip *

1100-1118?

 

Inge den äldre *

1070-1100?

 

Håkan Röde

1070

 

Halsten *

1066-1070?

 

Stenkil *

1060-1066

 

Emund den gamle *

1050-1060

 

Anund Jakob

1022-1050

 

Olof Skötekonung

995-1022

 

Erik Segersäll *

-995

 

 

* Ingen myntning känd från denna regent

 

 

 

 

Copyright © ingemars.se 1998-2019