Tidskrifter

ingemars.se

Numismatiska tidskrifter

 

 

Idag finns fyra tidningar som periodiskt utkommer och vars huvudsakliga innehåll är numismatik. Svensk Numismatisk Tidskrift, Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad, Myntstudier och Pollettbössan.

 

En tidskrift/tidning skall enligt Tryckfrihetsförordningen (om periodisk skrift) utges med minst "fyra på särskilda tider utkommande häften eller nummer årligen". Av denna anledning exkluderas i förteckningen nedan Nordisk Numismatisk Årsskrift, Kopparkrigaren etc. Medan tidskrifter vars syfte var att komma ut med minst 4 nummer/år inkluderas, även om de i verkligheten lades ned efter bara ett eller ett par nummer.

 

 

 

Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad

 

Har utgetts sedan 1936

 

1936-76 Utkom den med 10 nummer /år

1977- Har antalet nummer varierat från 6-10/år

 

 

 

Svensk Numismatisk Tidskrift (SNT)

 

Har utgetts sedan 1977 i Svenska Numismatiska Föreningens regi

 

1977-80 under namnet Myntkontakt- SNT och 1981-ff under namnet SNT.

1977-1992 utkom den med 10 nr/år (dubbelnummer inräknade)

1992-ff med 8 nr/år

 

 

Pollettbössan

Har utgivits digitalt sedan 2009 av Svenska Pollettföreningen

 

 

Myntstudier

 

En tidskrift på internet som utges av Numismatiska Forskningsgruppen vid Stockholms Universitet.

 

Har utgetts sedan 2003, varierande antal nummer per år

 

____________________________________________________________

 

 

 

Numismatiskt Forum

 

1996-2001 första året 2 nr, följande år med 4 nr/år

 

 

 

Sveriges Numismatiska Riksförbunds Tidskrift

 

Riksförbundet startades som ett alternativ till Svenska Numismatiska Föreningen. Riksförbundet hade också en egen tidskrift.

 

1977-82 Första året med 1 nr, de kommande med 4 nr/år. 1982 lades föreningen ned och så också tidskriften.

 

 

 

Myntnytt - tidskrift för myntsamlare

 

1936 med ett nummer

 

 

 

Scandinaviska Mynt Magasinet

 

1970 med två nummer

 

 

 

Myntnytt

 

1970 utkom med 4 nummer innan den lades ned

 

 

 

Skandinavisk Numismatik

 

1972-75 utkom med 10nr/ år, första året dock endast 4 nummer

 

 

 

Myntfront

 

1973-79 utkom med 4 nr/år. 1979 utkom dock 6nr.

 

 

 

Skandinavisk Numsimatik - Mynt & Medaljer

 

1976-80 10nr/år

1981-82 12 nr/år inkl. dubbelnummer

1983-85 var ambitionen 8nr/år detta höll dock bara första året för att 1984 minska till 6nr/år, 1985 lades tidningen ned vilket fick till följd att bara 4 nr distribuerades.

 

 

 

Skandinaviska Myntmagasinet

 

Tog över efter Skandinavisk Numismatik - Mynt & Medaljer 1985

 

1985-1989 Utkom med 7 nr/år, första året dock bara 3nr och det sista året 1989 lades tidningen ned efter 5 nr

 

 

 

Nordisk Filateli

 

När Skandinaviska Myntmagasinet lades ned sökte ägarna efter någon som ville överta utgivningen. Man vädjade bl.a till större mynthandlare och numismatiska föreningar. Ingen nappade på erbjudandet utan det blev den redan existerande tidningen Nordisk Filateli, som i en bilaga bifogade Myntmagasinet.

 

1989-1994 12 nr/år dock endast 2 nr 1989 då övertagandet skedde sent på året.

 

 

 

Mynttidningen

 

1994-1997 med ambitionen att utge 10nr/år, vilket endast blev fallet första året, 1995-96 utgavs den med 6 nr/år inkl. dubbelnummer. 1997 lades tidningen ned efter 4nr ett dubbelnummer inkluderat.

 

 

 

Tidskrifter...

Copyright © ingemars.se 1998-2018