Digital litteratur

ingemars.se

Länkar till digital litteratur, databaser m.m. som finns på nätet

 

 

Skapad 2016-10-02 senast uppdaterad 2018-03-25

Anglosachiska mynt...funna i svenska jord, Bror Emil Hildebrand, 1846

Beskrifning öfwer swenska mynt och kongl. skåde-penningar, Carl Reinhold Berch, 1772

Coins and Computers Newsletter (CCN)

Erik Wallers medaljsamling, Nilsson, 2011 (pdf)

ExNumis

Framlidne myntmästaren Christoffer Borgs samling, 1839

LIBRIS - Kungliga Bibliotekets katalog (massor med numismatik)

Minnespenningar över svenska män och kvinnor, Bror Emil Hildebrand, 1860

Metallanalyser av mynt, numismatiska forskningsgruppen

Mynt och varors värde, Jonas Hallenberg 1798

Mynt under golvet, Ehrnsten, Pro-gradu avhandling (pdf)

Myntauktioner i Sverige AB, auktionskatalog 1-ff , 2009-ff

Månedens Kommentar

Tidskriften Myntstudier

Münzkabinett Berlin Online Catalogue

Numismatiska forskningsgruppen - Uppsatser

Nya mynt SOU 1969:17

Om de i svensk jord funna Österländska mynt, Carl Johan Tornberg, 1857

Pollettbössan, Svenska Pollettföreningen 1- , 20??- ff

”Sveriges riksbank – en resa under 350 år”

Roman Denari, Numismatiska Forskningsgruppen, Stockholm

Samlad glädje 2009, Numismatiska klubben Uppsala

Småskrifter for møntsamlere

SOU 1966:4 En ny myntserie

Svensk Numismatisk Tidskrift

Sveriges och svenska kungahusets minnespenningar... del 1, Bror Hildebrand, 1874

Sveriges och svenska kungahusets minnespenningar... del 2, Bror Hildebrand, 1875

Thesaurus nummorum Sueo-Gothicorum, Elias Brenner, 1731

Uppsala Universitets Myntkabinett, Samlingsdatabas

VITALIS - Vitterhetsakademins biblioteks huvudkatalog (massor med numismatik)

Åbomynten i nordiska fynd, Jonsson, Pro-gradu avhandling (pdf)

Översättningar av latinet på svenska kungliga medaljer, Emanuel Svenberg, 2013 (pdf)

 

Alla tips mottages.

Tillsammans bygger vi upp förteckningen!

 

 

 

 

 

 

Copyright © ingemars.se 1998-2019