Uppdateringar av Ingemars Myntsida

08-02-08 Ingemar Myntsida Myntbloggen
07-12-10 Flera värderingslistor uppdaterade
07-06-30 Myntlagar 1948-2007 nu med länkar till förordningarna
07-04-20 Sidorna med mynttyper uppdaterade med nya bilder
06-04-25 Litteratursidan uppdaterad, nu med länkar till SNF on-line register
05-01-25 ingemars.se
04-12-15 Ny adress till Ingemars Myntsida...
04-10-29 Ny sida: Svenska Kopparmynttyper 1624-1873
04-10-28 Litteratursidan uppdaterat m.a.a. Ahl70 och SNF147
04-10-28 Ett tiotal nya länkar
04-09-07 Litteraturlistan uppdaterad med några nya böcker
04-05-30 Länksidan uppdaterad Numismatica AB
04-04-11 Länksidan uppdaterad med Örebro läns museum