e-zine är dataspråk och står för "electronic magazine". På den här sidan presenteras nyheter på det numismatiska området och uppdateringar av Ingemars Myntsida. Tanken är också att kortare numismatiska artiklar skall kunna publiceras. Har Du några numismatiska kunskaper som Du vill dela med Dig av skriv ihop en liten artikel så publiceras den.

I listen till vänster kan Du navigera Dig runt på Myntsidans e-zine.

Vill Du gå tillbaks till Ingemars Myntsida stänger Du bara det här fönstret, "klicka" uppe i höger hörnet

Kom Du direkt till e_zine? adressen till myntsidan är
ingemars.se


myntsidan kan också nås via
www.ingemars.se

© Ingemars Myntsida 1998-2006