Svenska "besittningsmynt" Novgorod, Suczawa, Hessen Kassel och Schmalkalden

Uppdaterad 2016-09-24

NOVGOROD
Den svenska ockupationen under ledning av Jacob De la Gardie 1611-1617
Droppkopek
HP(G)I
1615-1617 mm
gram
 
Droppkopek
PIH
1611-1615 mm
gram
 
SUCZAWA
Falskmyntning (counterfeiting) ofta med omöjliga årtal!
1 solidus Riga
Gustaf II Adolf
165? mm
gram
 
1 solidus Livonia
Christina
1660 mm
gram
 
1 solidus Riga
Christina
Bakvänt N
1660 mm
gram
 
1 solidus Livonia
Christina
1647 mm
gram
 
1 solidus Riga
Christina
1612 mm
gram
 
1 solidus Riga
Karl X Gustaf
1614 mm
gram
 
1 solidus Riga
Karl X Gustaf
1616 mm
gram
 
1 solidus Elbing
Christina
Gustaf II Adolf
1630 mm
gram
 
HESSEN-KASSEL (personalunion med Sverige)
Fredrik I Lantgreve av Hessen Kassel 1730-1751
1 heller 1730 mm
gram
 
1 heller 1731 mm
gram
 
1 heller 1733 mm
gram
 
1 heller 1741 mm
gram
 
1 heller 1743 mm
gram
 
1 heller 1745 mm
gram
 
1 heller 1746 mm
gram
 
1 heller 1746 mm
gram
 
1 heller 1747 mm
gram
 
1 pfennig
Schmalkaden
1737 mm
gram
 
1 1/2 pfennig
Schmalkalden
1733 mm
gram
 
1 heller
Schmalkaden
1736 mm
gram
 
1 heller
Schmalkaden
1736 mm
gram
 
1 heller
Schmalkaden
1742 mm
gram
 
1 heller
Schmalkaden
1743 mm
gram
 
1 heller
Schmalkaden
1743 mm
gram
annan krona 
1 heller
Schmalkaden
1744 mm
gram
 
1 1/2 heller
1746 mm
gram
 
1 1/2 heller
1746 mm
gram
 
2 heller
Med sexuddig stjärna under monogrammet
1734 mm
gram
 
2 heller
Utan stjärna under monogrammet
1739 mm
gram
 
2 heller
Med femuddig stjärna under monogrammet
1751 mm
gram
 
3 heller
Utan porträtt
1733 mm
gram
 
3 heller
Litet porträtt
1735 mm
gram
 
3 heller
Stort porträtt
1735 mm
gram
 
3 heller
Stort porträtt
1737 mm
gram
 
3 heller 1740 mm
gram
 
3 heller 1748 mm
gram
 
4 heller
*IIII* och ros
1730 mm
gram
 
4 heller
Enkelsvans
1740 mm
gram
 
4 heller
Dubbelsvans
Romb över valör
1734 mm
gram
 
4 heller
Dubbelsvans
Kors över valör
1746 mm
gram
 
6 heller
femuddiga stjärnor
runt IV
1733 mm
gram
 
6 heller
sexuddiga stjärnor
runt IV
1733 mm
gram
 
1/32 thaler 1732 mm
gram
 
1/32 thaler X 1739 mm
gram
 
1/8 thaler 1732 mm
gram
 
1/8 thaler 1737 mm
gram
 
1/8 thaler 1743 mm
gram
 
1/8 thaler 1748 mm
gram
 
1 Albus 1730 mm
gram
 
1 Albus X 1743
Utan stjärna
mm
gram
 
1 Albus 1743
Med stjärna
mm
gram
 
8 albus
Litet porträtt
1734 mm
gram
SS23315
8 albus X
Stort porträtt
1740 mm
gram
 

Copyright: Ingemar Myntsida 2008-2016


Ingemars Myntsida